Türkiyelilik

Türkiyeli, Türkiyelilik, Türkiyesizlik gibi kelimeler yapım eki gelmiş, türemiş kelimelerdir. TDK kurallarına göre bunlar bitişik yazılabilir; kesme işareti gelmesine gerek yoktur. Bu kelime genellikle Türkiye’lilik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Türkiyelilik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Türkiye’lilik (Yanlış kullanım)

Türkiyelilik ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Türkiyelilik kavramı anlam karmaşasına sebep olmuştur.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ayrıca Ayrı olarak, çok, ayrı bir önem verilerek anlamına gelir. Bu […]
  • Fil dişi Fil dişi kelimesi filin kendini korumakta veya karşısındakine […]
  • Türk milleti Millet; bir soy, bir inanç, bir gelenek tabanı olan topluluk […]
  • On para Çok az (para) anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Halkevi Halkı eğitip millî birliğe ve ülküye yöneltmek amacıyla açılan […]
  • Zigana Geçidi Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, […]

Yorum yapın