Türkiyesiz

Özel adların aldığı yapım ekleri kesme imi ile ayrılmaz. Bu kelime genellikle Türkiye’siz şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Türkiyesiz  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Türkiye’siz  (Yanlış kullanım)

Türkiyesiz  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Artık Suriye’de Türkiyesiz hiçbir adım mümkün değil.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Biraz Gerektiği gibi değil, yeterli olandan az anlamına […]
  • Çinekop Çinekop, lüferin küçüğüne denir. Bahar ayında yumurtadan çıkan […]
  • Rica Etmek Rica etmek, birinden dilemek, dilek, dileyiş anlamına gelir. Bu […]
  • Orijinal Sahte olmayan, taklit olmayan, fabrikasınca yapılmış olan […]
  • Çıkmaz Sokak -r / -ar / -er, -maz / -mez ve -an / -en sıfat-fiil ekleriyle […]
  • Yok saymak Olsa bile olmamış kabul etmek, tüzel bir işlemi yapılmamış […]

Yorum yapın