Tutanak

Meclis, kurul, mahkeme vb. yerlerde söylenen sözlerin olduğu gibi yazıya geçirilmesi, tutulga, zabıt, zabıtname, belgelenmesi gereken bir durumu tespit edenler tarafından imzalanan belge, zabıt varakası, birçok kimsenin imzaladığı rapor, mazbata anlamına gelir. Bu kelime genellikle tuğtanak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tutanak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tuğtanak(Yanlış kullanım)

tutanak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kaza ile ilgili tutanak tutuldu ve görevliye verildi.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kontrast Karşıt. Karşıtlık anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Fısfıs Koku, ilaç vb. sıvıları püskürtmek için kullanılan araç […]
  • Birbiri ardına Her birinin ardı sıra, ardışık anlamına gelir. Hemen birbiri […]
  • Kirpik Kirpik, gözlerimizin üzerinde bulunan ve çeşitli durumlara […]
  • Distribütör Distribütör, bir firmanın yetkili satış ofisi veya onun […]
  • Mevlit Hazreti Muhammet’in doğumunu, yaşamını anlatan, en ünlüsü […]

Yorum yapın