Üç yüz elli

Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır: iki yüz, üç yüz altmış beş, bin iki yüz elli bir gibi. Üç yüz elli sayısı bu kurala göre ayrı yazılmalıdır. Bitişik yazılarak hatalı yazılır. Bu kelime genellikle üçyüzelli şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı üç yüz elli şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

üçyüzelli (Yanlış kullanım)

üç yüz elli ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Eksiklerimi almak için çarşıya çıktım ve üç yüz elli liralık kıyafet alışverişi yaptım.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kambur Bel veya göğüs kemiğinin eğrilmesi, raşitizm sonucu sırtta ve […]
  • Fazladan Her zamankine, alışılana ek olarak, verilen miktardan ayrı […]
  • Gerçekdışı Gerçek olmayan, gerçeğin dışında kalan anlamına […]
  • Teşebbüs Teşebüs, girişim, girişme anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Hint-Avrupa Hint-Avrupa dil ailesinde yer alan diller. Bu dilleri konuşan […]
  • Aforozlu Aforoz edilmiş, kovulmuş, uzaklaştırılmış anlamına gelir. Bu […]

Yorum yapın