Ucu ucuna

İsim durum ekleri ve iyelik ekiyle yapılan ikilemeler de ayrı yazılır. Bu kelime genellikle ucuucuna şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımıucu ucuna şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ucuucuna (Yanlış kullanım)

ucu ucuna ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Pasta misafirlere ucu ucuna yetti.


Diğer Doğru Yazımlar

  • İltimas Haksız yere, yasa ve kurallara uymaksızın kayırma, arka çıkma, […]
  • Rastgele Rastgele sözcüğü, sözlük anlamı ile seçmeden, iyisini kötüsünü […]
  • Kışkırtmak Bir kimseyi, kötü bir iş yapması için yönlendirmek, […]
  • Seremoni Genellikle resmi yerlerde, resmi işlerde uyulması gereken […]
  • Asimile Özümlenmek özümlemek eylemine konu olmak anlamına gelir. […]
  • Dokuz yüz Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. Bu kelime […]

Yorum yapın