Ültimatom

Ültimatom, bir devletin başka bir devlete herhangi bir konuda verdiği ve hiçbir tartışmaya ya da karşı çıkmaya yer bırakmaksızın, tanıdığı süre içinde isteklerinin yerine getirilmesini bildirdiği, içinde savaş tehdidi bulunan notadır. Günlük hayatta pek sık kullanılmasa da bu sözcük genelde yanlış yazılır. ultimatom, ultümatom gibi hatalı kullanımlara maruz kalan kelimenin doğru yazımı ültimatom şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ultimatom (Yanlış kullanım)

ultümatom (Yanlış kullanım)

Ültimatom ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Türkiye’den komşuya sınır ihlali nedeniyle ültimatom verildi.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Din Dışı Dış, iç, sıra sözleriyle oluşturulan bir­leşik kelime ve […]
  • Hele bir Hele anlamına gelir. Bu kelime genellikle helebir şeklinde […]
  • Çiselemek Çiselemek kelimesi nesnesiz (nesne almayan) eylemdir. (yağmur) […]
  • Çocuk mocuk m ile yapılmış ikilemeler de ayrı yazılır. Bu kelime […]
  • İşe yaramak Elverişli olmak anlamına gelir.  Bu kelime genellikle […]
  • Önden çekişli Motor gücü sadece ön tekerleklere aktarılan (taşıt) anlamına […]

Yorum yapın