Üniversite

Yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırmalar ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri birim ve bölümlerden oluşan, bilimsel özerkliği ve kamu tüzelkişiliği bulunan öğretim kurumu.
anlamına gelir. Arapçadan dilimize geçen bu kelime ek aldığında genellikle ünüversite şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı üniversite şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ünüversite (Yanlış kullanım)

üniversite ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Hedefim tıp fakültesini kazanmak.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Sarıçiçek Sarı renkli, ölmez çiçek anlamına gelir. Ayrıca birçok […]
  • Rusça Rusya’da konuşulan Slav dili anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Tenkisat Azaltmalar, eksiltmeler anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Cephane Ateşli silahlarda kullanılmak için hazırlanan her türlü […]
  • Sırıl­sıklam Her yanı ıslak, çok ıslak, sırsıklam, ıpıslak anlamına […]
  • Ayıkla pirincin taşını! Bir işin pek karışık ve içinden çıkılmaz durumda olduğunu […]

Yorum yapın