Unvan

Unvan, bir kimsenin işi, mesleği ya da toplum içindeki durumuyla ilgili adıdır. Bir firma yada tüzel kişiliğin ismi içinde unvan sözcüğü kullanılır. Dilimize Arapçadan girmiştir. Günlük hayatta sık kullanılan bu sözcük genelde yanlış yazılır. Ünvan gibi hatalı kullanımlara maruz kalan kelimenin doğru yazımı unvan şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ünvan (Yanlış kullanım)

unvan ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Deme bana Oğuz, Kayı, Osmanlı

Türk’üm, bu ad her unvandan üstündür” -Z. Gökalp


Diğer Doğru Yazımlar

  • Yayımladık Kitap, gazete, dergi vb. şeyleri basmak ve dağıtmak, […]
  • Yurttaş Aynı yurt üzerinde yaşayan, bir yurda yurttaşlık bağıyla bağlı […]
  • Klakson çalmak Korna çalmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle krayakson […]
  • Karakavuk Hindiba anlamına gelir. Bu kelime genellikle kara kavuk […]
  • En az En az, en aşağı, en düşük, en alt, minimal, minimum anlamına […]
  • Teneffüs Teneffus, solunum ve (okul vb.de) dışarı çıkıp temiz hava […]

Yorum yapın