Uşaklı

Uşak ilinden olan kimse anlamına gelir. Özel isim olduğu için büyük harfle yazılmalıdır ve aldığı yapım eki ayrı yazılmamalıdır. Bu kelime genellikle uşaklı, Uşak’lı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Uşaklı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

uşaklı (Yanlış kullanım)

Uşak’lı (Yanlış kullanım)

Uşaklı✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Uşaklı vatandaşlar yardım için bir araya toplandı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Disponibilite Bankalarda bulunması gereken mevcut nakit ve derhâl paraya […]
  • Ön gösterim Bir temsilin ilk oynanışı veya bir filmin ilk gösterimi, gala […]
  • Narteks Bizans kiliselerinde sahndan sütunlarla veya duvarla ayrılan […]
  • Oydaş Dilimizde yazılış kurallarına uymak anlam bütünlüğünü korumak […]
  • Değmek Aralık kalmayıncaya kadar birbirine yaklaşmak, dokunmak, temas […]
  • Azerbaycanlı Azerbaycan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse […]

Yorum yapın