Üsteğmen

Üsteğmen, orduda rütbesi teğmenle yüzbaşı arasında olan subaylara verilen rütbedir. Bir askerlik terimidir. Bu sözcük sıklıkla yanlış yazılır. Üstteğmen gibi hatalı kullanıma maruz kalan kelimenin doğru yazımı üsteğmen şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

üstteğmen(Yanlış kullanım)

üsteğmen ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Asker, üsteğmenin verdiği görevi hemen yerine getirdi.


Diğer Doğru Yazımlar

  • 20’nci Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sa­dece […]
  • Bu günlere İçinde bulunulan zamana ve şartlara anlamına gelir. Bu kelime […]
  • İltimas Haksız yere, yasa ve kurallara uymaksızın kayırma, arka çıkma, […]
  • Osmanlı Tarihi Tarihî olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar. Bu kelime […]
  • İlan Duyuru, açıkça bildirme, açıkça duyurma anlamına gelir. […]
  • Güler Yüzlü -r / -ar / -er, -maz / -mez ve -an / -en sıfat-fiil ekleriyle […]

Yorum yapın