Usturlap

Gök cisimlerinin yükseltisini ölçmekte kullanılan araç anlamına gelir. Bu kelime genellikle üsturlap şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı usturlap şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

üsturlap (Yanlış kullanım)

usturlap ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Pencereden sızan ay ışığı bir usturlabın parlak yüzeyine vuruyordu.” – İhsan Oktay Anar


Diğer Doğru Yazımlar

  • Bordro Bir hesabın ayrıntılarını gösteren çizelge anlamına […]
  • İçgüdüsel İçgüdü ile ilgili, içgüdülü, insiyaki anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Pandemi Bir hastalığın bir kıta ya da birkaç ülke üzerinde aynı anda […]
  • Ateşkes Ateşkes, tarafların savaş halinde iken savaşı durdurma kararı […]
  • Gayrisafi hasılat Net olmayan gelir anlamına gelir. Bu kelime genellikle gayri […]
  • Kahvaltıda Kahvaltı, genellikle sabahları yenilen hafif yemek demektir. […]

Yorum yapın