Uzak Doğu

Yer adlarında kullanılan batı, doğu, güney, kuzey, güneybatı, güneydoğu, kuzeybatı, kuzeydoğu, aşağı, yukarı, orta, iç, yakın, uzak kelimeleri ayrı yazılır.  Bu kelime genellikle uzakdoğu şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı uzak doğu şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

uzakdoğu (Yanlış kullanım)

uzak doğu ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Asya kıtasında bulunan bazı ülkeler Uzak doğu ülkeleri olarak adlandırılmaktadır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Seneidevriye Yıl dönümü anlamına gelir. Bu kelime genellikle senei devriye, […]
  • Satılık Satıya, satışa çıkarılmış olan (şey) anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Türkler Topluluk kavramı bildiren kelimelerde ler bitişik yazılır. […]
  • Suçüstü Suçüstü, bir kişinin suçu işlemekteyken yakalanması anlamına […]
  • Yaşarcasına "-casına/-cesine" kalıplaşmış bir ektir ve eklendiği sözcüğe […]
  • Yazım Kuralları Bir dilin sözcüklerinin yazma biçimini belirleyen dilbilgisi […]

Yorum yapın