Üzere

Üzere, amaç, niyet, yakınlık ya da bir koşulu bildiren edattır. Sana gelmek üzere, geri almak üzere, otobüs gelmek üzere gibi… Bu sözcük sıklıkla yanlış yazılır. Üzre, uzre gibi hatalı kullanımlara maruz kalan kelimenin doğru yazımı üzere şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

üzre (Yanlış kullanım)

uzre (Yanlış kullanım)

üzere ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sana gelmek üzere yola çıktı. Muhtemelen kapıyı çalmak üzeredir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Coğrafya Coğrafya kelimesi, yeryüzünü fiziksel, ekonomik, beşerî, […]
  • Direkt Direkt, herhangi bir aracı olmaksızın doğrudan anlamını […]
  • Alaka İlgi. Gönül bağı anlamına gelir. Bu kelime genellikle alâka, […]
  • Ütopya Gerçekleştirilmesi imkânsız tasarı veya düşünce anlamına gelir. […]
  • Hüsnükuruntu Herhangi bir durumu safça kendinden yana iyiye yorma anlamına […]
  • Küçük harf Büyük harflerden ayrı biçimde yazılan harf; örneğin bu “A” […]

Yorum yapın