Uzlaşma

Uzlaşmak eylemi, anlaşma, tartışmalı bir konuda uzlaşılarak ulaşılan genel görüş birliği, uzlaşı, uzlaşım anlamına gelir. Bu kelime genellikle konsensus şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı uzlaşma şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

konsensus (Yanlış kullanım)

uzlaşma ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sonunda konu üzerinde uzlaşmaya varıldı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ültimatom Ültimatom, bir devletin başka bir devlete herhangi bir konuda […]
  • Merdiven altı Yapıda, katlar arasındaki merdivenlerin altlarındaki boş […]
  • Etüt Herhangi bir konuda yapılan inceleme, araştırma, belli bir […]
  • İdeolog Bir felsefi veya toplumsal öğretiye sistemli biçimde bağlanan […]
  • Üst baş Giyecekler, giysiler anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Bektaşilik Bektaşi tarikatı. Bu tarikata mensup olma durumu anlamına […]

Yorum yapın