Vakanüvis

Osmanlı Devleti’nde zamanın olaylarını tespit etmek ve yazmakla görevli devlet tarihçisi anlamına gelir. Bu kelime genellikle vakıanüvis, vaka nüvis şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı vakanüvis şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

vakıanüvis (Yanlış kullanım)

vaka nüvis (Yanlış kullanım)

vakanüvis ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Vakanüvislik yani resmi tarihçilik yapan Naîmâ, 1716 yılında Mora’daki Patras şehrinde muhasebeci iken vefat etmiştir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • İllüzyonist Göz bağcı anlamına gelir. Bu kelime genellikle ilüzyonist, […]
  • Boşvermişlik Boşvermiş olma durumu anlamına gelir. Bu kelime genellikle boş […]
  • Harem Selamlık Harem selamlık, bayanların ve erkeklerin bir toplulukta ayrı […]
  • Vadetmek Vadetmek, bir kişinin bir işi yerine getireceğine dair söz […]
  • Derme çatma Gelişigüzel toplanmış, aralarında uygunluk bulunmayan. Değersiz […]
  • Kadınbudu Yumurtaya bulanarak yağda kızartılan bir tür pirinçli veya […]

Yorum yapın