Var oldukça

Bulunmak, sağ olmak, yaşamak anlamına gelir. Bu kelime genellikle Varoldukça şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Var oldukça şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Varoldukça (Yanlış kullanım)

Var oldukça ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Babası var oldukça rahatı yerinde olacaktı”


Diğer Doğru Yazımlar

  • Zülfikar Hz. Muhammed'in Hz. Ali'ye armağan ettiği, ucu ikiye ayrılmış […]
  • İstifade Yararlanma anlamına gelir. Bu kelime genellikle istifağde […]
  • Şevval Hicri takvime göre ramazandan sonra gelen ay, bayram ayı […]
  • Kamış Buğdaygillerden, sulak, nemli yerlerde yetişen, boğumlu, sert […]
  • Gerçekdışı Gerçek olmayan, gerçeğin dışında kalan anlamına […]
  • Kaymakam Bir ilçede devleti temsil eden en yetkili yönetim görevlisi, […]

Yorum yapın