Var olmak

Var ve olmak şeklindeki her biri kendi anlamına sahip sözcüklerinin bir araya gelmesiyle kelime dağarcığımıza eklenen var olmak, zaman zaman varolmak şeklinde bitişik yazılara hatalı bir biçimde kullanılabiliyor. Oysa var ve olmak kelimelerinin her biri, kendi başlarına ayrı anlam ifade ettikleri ve birleşik fiil olarak kabul edildikleri için ayrı yazılmalıdır. Kelimenin cümle içinde doğru kullanımını aşağıdan erişebilirsiniz.

Doğru yazımı:

varolmak (Yanlış kullanım)

var olmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Geçmiş çağlardan günümüze dek filozoflar, sürekli olarak insanı çıkmaza sürükleyen soruların cevabını aramıştır. Bu soruların en zoru kuşkusuz “Neden dünyada kötülükler var olmak zorundadır?” sorusudur.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Dış borç Devletin ya da onun güvencesi altında kamu kuruluşlarının ya da […]
  • Hafta sonu Haftanın son günleri, cumartesi ve pazar anlamına […]
  • Marmara Denizi’nden Kıta, deniz, nehir, göl, dağ, boğaz, geçit, yayla; ülke, bölge, […]
  • Anlayış Anlama biçimi, anlama yeteneği anlamına gelir. Bu kelime […]
  • İstanbul İstanbul, ülkemizin en güzel şehirlerinden olmasının yanı sıra […]
  • Alt alta üst üste Birbirleriyle itişir kakışır durumda anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın