Varoluş

Bir şeyin ne olduğu, nasıl olduğu, özü değil var olduğu olgusu, gerçeği anlamına gelir. Bu kelime genellikle Var oluş şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Varoluş şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Var oluş (Yanlış kullanım)

Varoluş ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Varoluşu anlamak, çözümlemek bir düşünme işidir”


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kahvaltı Kahvaltı; güne başlarken yenilen hafif yiyecek olarak […]
  • Tıka basa Hiç boş yeri kalmayacak bir biçimde, çok sıkıştırarak anlamına […]
  • İstihbarat Yeni öğrenilen haberler, bilgiler anlamına gelir. Arapçadan […]
  • addedilmek Addedilmek kelimesi sayılmak, sayma işine konu olmak anlamına […]
  • Kullanılagelen Öncelerden beri aynı şekilde kullanılan ve kullanılmaya devam […]
  • Feminen Kadınsı anlamına gelir. Bu kelime genellikle femünen şeklinde […]

Yorum yapın