Varyasyon

Çeşitleme, değişim anlamlarına gelir. Franszcadan dilimize geçen bu kelime genellikle varvasyon şeklinde yanlış yazılır. Doğru kullanımı varyasyon şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

varvasyon (Yanlış kullanım)

varyasyon ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Toplantıda, varyasyonların ne olduğu, nasıl oluştuğu konuştuk.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ortaöğretim İlköğretim ile yükseköğretim kurumları arasında yer alan genel […]
  • Hasıraltı "Bir işi isteyerek, bilerek ve haksız olarak yürütmemek, örtbas […]
  • Zamanlama Zamanlamak eylemi anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Yirmi beş İki rakamdan oluşan bir sayıdır. 24 sayısından sonra […]
  • Coşku Coşku, insanların içlerindeki heyecanı ve sevinci ifade etmek […]
  • Taammüden İşlenecek bir suçu önceden planlayarak, planlı bir biçimde, […]

Yorum yapın