Veryansın

Acımadan, hiçbir şey düşünmeden saldırmak, yok etmek, bol bol harcamak veya acımasızca söylemek` anlamlarındaki veryansın etmek deyiminde geçer. Bu kelime genellikle ver yansın şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı veryansın şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ver yansın (Yanlış kullanım)

veryansın ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Adam hiç alttan almıyor, o da ona veryansın ediyor.” – Elif Şafak


Diğer Doğru Yazımlar

  • Yardımsever Hayırsever anlamına gelir. Bu kelime genellikle yardım […]
  • Kezalik Keza anlamına gelir. Bu kelime genellikle kezağlik şeklinde […]
  • Marmara Üniversitesini Kurum, kuruluş, kurul ve işyeri adlarına gelen ekler kesmeyle […]
  • Varyasyon Çeşitleme, değişim anlamlarına gelir. Franszcadan dilimize […]
  • Hezarfen Hezârfen ya da polimat, pek çok farklı disiplinde engin bilgiye […]
  • Delgeç Mukavva, kâğıt, kayış, maden vb.nde delik açmaya yarayan araç, […]

Yorum yapın