Ya herrü ya merrü

Zor, tehlikeli bir durum karşısında `ne olursa olsun` gibi kötü ihtimalin de göze alındığını anlatan bir sözdür. Ya herrü ya merrü kelimesi genelde yanlış yazılan kelimelerin arasındadır. Bu kelime genellikle ya herru ya merru, ya herro ya merro, yaherru yamerru, yaherro yamerro şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ya herrü ya merrü şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ya herru ya merru (Yanlış kullanım)

ya herro ya merro (Yanlış kullanım)

yaherru yamerru (Yanlış kullanım)

yaherro yamerro (Yanlış kullanım)

ya herrü ya merrü✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Ama çocukluk işte, şeytan dürttü, ya herrü ya merrü deyip birden yukarı bakıverdim.” – Haldun Taner


Diğer Doğru Yazımlar

  • Duahan Dua okuyucu anlamına gelir. Bu kelime genellikle duğahan, […]
  • Biteviye Tekdüze anlamına gelir. Bu kelime genellikle büteviye şeklinde […]
  • Şuna da Şu adılının yönelme durumu anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Mide Omurgalılarda, sindirim sisteminin, yemek borusuyla […]
  • Üçer üçer Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir: 2’şer […]
  • Bağlantı İki ya da daha çok şeyin birbiriyle ilişik, ilgili ya da bağlı […]

Yorum yapın