Yad eller

Baba ocağından uzak yerler, gurbet. Yabancı kimseler, yabancılar anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle yadeller şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yad eller şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yadeller (Yanlış kullanım)

yad eller ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Yiğidin başına bir iş gelirse / Onu yad ellere açıcı olma” – Karacaoğlan


Diğer Doğru Yazımlar

  • Müptela Müptela kelimesi bağımlı (Kumara müptela), tutulmuş ( Vereme […]
  • İnisiyatif İnisiyatif, karar verme yetkisini kullanan ya da kullanmasını […]
  • Büyüyeceğim Kurşunkalem açmakta kullanılan türlü biçimlerdeki kesici […]
  • İç dünya Bireyin ruhsal yaşamının bütünü anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Kiralık mı? “mi” soru edatı her zaman ayrı yazılır. Kendinden önce gelen […]
  • Mizaç Not - ( : ) Uzun okunan hecenin gösterilişi demektir. Huy, […]

Yorum yapın