Yalın ayak, başı kabak

Çok perişan bir kılıkta anlamına gelir. Bu kelime genellikle yalnayak, başı kabak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yalın ayak, başı kabak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yalnayak, başı kabak (Yanlış kullanım)

yalın ayak, başı kabak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“İçinde yaz kış, bir don bir gömlekle yalın ayak, başı kabak bir adam oturur.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu


Diğer Doğru Yazımlar

  • Vasiyetname Bir kimsenin vasiyetini yazmış olduğu belge, vasiyet anlamına […]
  • Kitapçı Kitapçı kelimesi kitap satan, kitapçılıkla uğraşan kimse […]
  • Zaaf Düşkünlük, irade zayıflığı, eksiklik, yetersizlik anlamına […]
  • Cillop Parlak, pürüzsüz, tertemiz anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Cilvekâr Cilveli anlamına gelir. Bu kelime genellikle cilvekar şeklinde […]
  • Amfitiyatro Eski Roma ve Yunan’ da açık hava tiyatrosu anlamında […]

Yorum yapın