Yanardağ

Magmanın yerin içinden yüzeye doğru fışkırdığı ya da geçmişte fışkırmış olduğu bir püskürme ağzı bulunan dağa verilen isimdir. Bu sözcük sıklıkla yanlış yazılır. Yanar dağ gibi hatalı kullanımlara maruz kalan kelimenin doğru yazımı yanardağ şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yanar dağ (Yanlış kullanım)

yanardağ ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Uzun süredir pasif olan yanardağ tekrar aktif hale geldi. Patlamalar yeniden başladı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kantaron Kızılkantarongillerden, hekimlikte kullanılan, sarı çiçekli, […]
  • Öleyazmak Az kalsın ölmek, ölme tehlikesi atlatmak anlamına gelir. Bu […]
  • İletişim Kişiler arasında, duygu, düşünce, bilgi, haber alışverişi, […]
  • Başıboş Bir kimseye, bir şeye bağlı bulunmayan, önünde hiçbir engel […]
  • Bir kısım Bölüm ve parçalardan birkaç tanesi için söylenir. Sayısı belli […]
  • Kıpkırmızı Her yanı kırmızı anlamına gelir. Bu kelime genellikle kıp […]

Yorum yapın