Yarı açık cezaevi

Yarı açık cezaevi, suç işleyen kişilerin cezalarının bir kısmını tamamladıktan sonra, eğer iyi  halleri varsa alındıkları cezaevidir. Burada el sanatları gibi etkinlikler yapabilirler. Bu kelime genellikle yarı açık ceza evi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yarı açık cezaevi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yarı açık ceza evi (Yanlış kullanım)

yarı açık cezaevi✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Cezasının kalan kısmını yarı açık cezaevinde çekecekti.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Gözden geçirmek (bir şeyi) niteliğini anlamak için iyice incelemek, her yanına […]
  • Dörder dörder Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir: 2’şer […]
  • Tükürük Tükürük bezlerinin ağza akan salgısı anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Çingene Hindistan'dan çıktıkları söylenen, dünyanın çeşitli yerlerinde […]
  • Bulayım Bulayım kelimesi var olduğu bilinmeyen ya da bilindiği halde […]
  • Hemşehri Aynı ilden olan kimse, memleketli anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın