Yaşarcasına

“-casına/-cesine” kalıplaşmış bir ektir ve eklendiği sözcüğe “gibi” anlamı katar. “Siler-cesine” kelimesindeki “-er” ve “seviyormuş-çasına” kelimesindeki “-mış” ekleri, sıfat-fiil ekidir.  Sonuç olarak “-casına” eki hem isme hem fiile eklenmez. İsimlere ve fiilimsilere eklenir. Silercesine kelimesi yaşıyor gibi anlamına gelir. Bu kelime genellikle yaşar casına şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yaşarcasına şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yaşar casına (Yanlış kullanım)

yaşarcasına ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Olayı, sanki tekrar yaşarcasına anlatıyordu.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Herkes Bir yerdeki tüm insanları tanımlamak için kullanılan herkes […]
  • Salatüselam Hz. Peygambere ve onun soyundan gelenlere saygı bildirmek için […]
  • Çalakalem Çalakalem; gelişigüzel, durmadan yazmak anlamında […]
  • Zeytinyağı Zeytinyağı, zeytin tanelerinden çıkarılan, besin değeri yüksek, […]
  • Kızılırmak Çankırı iline bağlı ilçelerden biri anlamına gelir. Özel isim […]
  • Kalemşor Kalemşor kaleme aldığı yazılarıyla sürekli olarak başka […]

Yorum yapın