Yayımlamak

Yayımlamak, gazete, dergi, kitap gibi, genellikle okunacak şeyleri basıp ya da bastırıp okuyacak kişilere sunmaktır.  Bir yazıya, resme gazete, dergi vb.de yer vermek yayımlamaktır. Günümüzde internet siteleri içinde kullanılan bu sözcük genelde yanlış yazılır. Yayınlamak gibi hatalı kullanıma maruz kalan kelimenin doğru yazımı yayımlamak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yayınlamak (Yanlış kullanım)

yayımlamak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Dergiden gelen habere göre şiirimi gelecek ay yayımlayacaklarmış.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Vahamet Güçlük, korkulacak tehlikeli durum anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Türkçenin Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan […]
  • Kendini harap etmek Kendini harap etmek, sıkıntı veya üzüntüden perişan olmak […]
  • Fıkra Kısa ve özlü anlatımı olan, nükteli, güldürücü hikâyecik […]
  • Sürücü Motorlu bir kara taşıtını kullanan kimse, hayvan, at arabası […]
  • Var ki Aşağı yukarı, yaklaşık, –den beri anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın