Yayınevi

Dergi, kitap, nota gibi okunacak şeyler yayımlayan ticaret kuruluşudur. Bu kelime genellikle yayın evi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yayınevi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yayın evi (Yanlış kullanım)

yayınevi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yayıneviyle kitabevini karıştırmamak gerekir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Hemen hemen Nerede ise, az zaman sonra, tam değilse bile ona pek […]
  • Yayımlamak Yayımlamak, gazete, dergi, kitap gibi, genellikle okunacak […]
  • 2013’ten Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur: 1985’te, 8’inci […]
  • İki yüzlü İki yanı da yüz olarak kullanılabilen (kumaş) anlamına gelir. […]
  • Yunus Emre’yi Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu […]
  • Ürolog İdrar yolu hastalıkları hekimi, bevliyeci anlamına gelir. Bu […]

Yorum yapın