Yazım Kuralları

Bir dilin sözcüklerinin yazma biçimini belirleyen dilbilgisi kuralları anlamında kullanılır. Bu kelime genellikle yazın kuralları, yazı kuralları şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yazım kuralları  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yazın kuralları (Yanlış kullanım)

yazı kuralları (Yanlış kullanım)

yazım kuralları  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yazıda doğabilecek karışıklıkların önüne geçmek için yazım kuralları vardır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Gökhan Eski Türklerde gök tanrısı anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Çepeçevre Her yanını saracak, kuşatacak bir biçimde anlamına gelir. […]
  • Bilim insanı Bilim adamı anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Kâbus Karabasan. Acı, sıkıntı, korku veren olay anlamına gelir. Bu […]
  • Aklı başında Sürekli akıllı davranan. Doğru dürüst, kusursuz, akıllı […]
  • Parlamenter Milletvekili. Parlamentoya dayanan, parlamento ile ilgili […]

Yorum yapın