Yedişer yedişer

Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir: 2’şer değil ikişer, 9’ar değil dokuzar, 100’er değil yüzer vb. Yazılırken arada boşluk bırakılır. Bu kelime genellikle yedişeryedişer  şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yedişer yedişer şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yedişeryedişer (Yanlış kullanım)

yedişer yedişer ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Elmaları yedişer yedişer ayırıp çocuklara dağıttık.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Değer Değer, bir nesnenin, bir olayın veya bir canlının sahip olduğu […]
  • Zihniyet Bir toplumdaki ya da topluluktaki bireylerde, görüş ve inanış […]
  • Göz ardı etmek Gereken önemi vermemek anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Adıyaman Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden […]
  • Hapşırmak Hapşırmak, akciğerlerde bulunan basınçlı havanın yarı istemli […]
  • Kabakulak Tükürük bezlerinin, özellikle de kulakaltı bezlerinin […]

Yorum yapın