Yellim yelalim

Çabucak anlamına gelir. Bu kelime genellikle yellimyelalim şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yellim yelalim şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yellimyelalim (Yanlış kullanım)

yellim yelalim✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Patronunun verdiği işleri yellim yelalim bitirdi.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Bir şeye Herhangi bir nesneye anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Şimendifer Demiryolu anlamında kullanılır. Fransızcadan dilimize geçen […]
  • Pek az Alışılmış olandan, beklenenden ya da gerekenden daha az […]
  • Darülfünun Üniversite anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Güler Yüzlü -r / -ar / -er, -maz / -mez ve -an / -en sıfat-fiil ekleriyle […]
  • Tahterevalli Tahtarevalli, iki ucuna birer kişi oturup karşılıklı olarak […]

Yorum yapın