Yer alan

Belirtilen yerde olan anlamına gelir. Bu kelime genellikle yeralan şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yer alan şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yeralan (Yanlış kullanım)

yer alan ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İnternet sayfasında yer alan bilgileri okumalısın.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Devedikeni Bileşikgillerden, kaba ve nemli topraklarda, ekinler arasında […]
  • Yad eller Baba ocağından uzak yerler, gurbet. Yabancı kimseler, […]
  • Aşikâr Açık, apaçık, belli, meydanda anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Hâlihazırda Halihazırda kelimesi belirteçtir. Şimdiki durumda, şu andaki […]
  • Ahmakıslatan Yavaş yavaş ve ince ince yağan yağmur, çisenti anlamına gelir. […]
  • Arayön İki anayönün arasında kalan, her ikisine de eşit uzaklıkta […]

Yorum yapın