Yer alıştırmaları

El ve bütün vücut bölümleri için, yeri bir dayanak yüzeyi veya bir tür araç gibi kullanarak düzenlenen hareketler anlamına gelir. Bu kelime genellikle yeralıştırmaları şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yer alıştırmaları şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yeralıştırmaları (Yanlış kullanım)

yer alıştırmaları ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Salondaki hocam spor programıma bana özel yer alıştırmaları ekledi.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Herhangi bir Niteliği, özelliği belli olmayan bir (kimse ya da şey) anlamına […]
  • Kalubela İslam inancına göre, ruhlar yaratıldığında Allah'ın "Ben sizin […]
  • Pratik Kolaylıkla uygulanabilir, kullanışlı. Kişide bir işi kolaylıkla […]
  • Kâfir Kâfir kelimesi Tanrı'nın varlığını ve birliğini inkâr eden […]
  • Türkleri Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan […]
  • Numerik Sayısal. Sayı bakımından anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın