Yer almak

Bir işi hazırlayanlar arasında bulunmak, ayrılan yerde durmak, bulunmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle yeralmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yer almak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yeralmak (Yanlış kullanım)

yer almak✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Derginizde ne tür yazılar yer alıyor?” – Ahmet Ümit


Diğer Doğru Yazımlar

  • Art arda Arka arkaya, peşi sıra, birbiri ardına gelen anlamında […]
  • Farz etmek Farz etmek, varsayımda bulunmak anlamında kullanılır. Kelimenin […]
  • Flaman Flandra ülkesi halkından veya bu halkın soyundan olan kimse […]
  • Arka yüz Bir şeyin arkada kalan yüzü anlamında kullanılır. Bu kelime […]
  • Yeşilbiber Yeşil renkli, taze, sivri veya dolma biber anlamına gelir. Bu […]
  • Psikoloji Bir bireyi, bir topluluğu belirleyen, yönlendiren düşünme, […]

Yorum yapın