Yer altı çarşısı

Yerin yüzeyi altında kurulan dükkanlardan oluşan alışveriş merkezi anlamına gelir. Bu kelime genellikle yeraltı çarşısı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yer altı çarşısı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yeraltı çarşısı (Yanlış kullanım)

yer altı çarşısı✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kent merkezinde yer alan yer altı çarşısını gezmenizi tavsiye ederim.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Atatürksüz Özel adların aldığı yapım ekleri kesme imi ile ayrılmaz. […]
  • Diyaloğa Karşılıklı konuşma anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Diyalektikçi Diyalektik yöntemini uygulayan kişi anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Helak olmak Yok olmak, ölmek demektir. Mecaz anlamda yorulmak, bitkin […]
  • TBMM’ye Boyut, boyutlar Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Türkiye […]
  • Dogma Dogma, bir konuda hakkında ifade edilmiş bir görüşün […]

Yorum yapın