Yer kabuğu

Dünya’nın dışını çepeçevre kaplayan, üzerinde karalar ve denizlerin bulunduğu bölüm, yeryüzü anlamına gelir. Bu kelime genellikle yerkabuğu şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yer kabuğu şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yerkabuğu(Yanlış kullanım)

yer kabuğu✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yerkabuğu, taş küre veya litosfer, yerkürenin en dış kısmında bulunan yapıdır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Dil bilimsel Dil bilimiyle ilgili, filolojik anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Atatürk’ümüzün Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme […]
  • Filhakika Gerçekten, doğrusu, hakikaten anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Apar topar Telaş ve acele ile anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Derebeyi Topraklarını derebeylik düzenine göre yöneten kimse, kont, […]
  • Sevk etmek Göndermek, yollamak, itmek, sürüklemek anlamına gelir. […]

Yorum yapın