Yer Şekilleri

Yeryüzünde yer kabuğu ile atmosferin, göllerde ve denizlerde yine yer kabuğu ile su kütlelerinin arasında sınır oluşturan yüzeyde yer alan şekillerdir. Bu kelime genellikle yerşekilleri şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yer şekilleri şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yerşekilleri (Yanlış kullanım)

yer şekilleri ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yer şekillerinin gösteriminde en çok kullanılan yöntem izohips yöntemidir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Türkçemizin Türkiye Cumhuriyeti’nde kullanılan, konuşulan, yazılan Türk […]
  • İnfial Birine içerleme, gücenme, kızgınlık duyma. Herhangi bir şeyden […]
  • Halkevi Halkı eğitip millî birliğe ve ülküye yöneltmek amacıyla açılan […]
  • Eşkâl Eşkâl, bir kişinin dıştan görünüşü anlamına gelen kelimedir. […]
  • Baş karakter Sinema yada tiyatroda senaryonun üzerine yazıldığı kişi baş […]
  • Çetin Ceviz Benzetme yoluyla insanın bir niteliğini anlatmak üzere bitki, […]

Yorum yapın