Yeradları

Yerleşim yerleriyle deniz, göl, akarsu, dağ, tepe, koyak, bağ, bahçe, cadde, sokak vb. gibi Yer’de var olan şeylere verilen addır. Bu kelime genellikle yer adları şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yeradları şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yer adları (Yanlış kullanım)

yeradları ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Projenin amacı TC sınırları içerisinde halen var olan ve geçmişte kullanılmış tüm yeradlarını belgelemektir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Gidiyoruz Bir yöne doğru yönelip devinmek, yola çıkmak anlamına gelir. […]
  • Priz Priz, elektrik akımı alınan yer veya elektrik bağlantı yeri […]
  • Orkestra Yaylı, üflemeli ve vurmalı çalgılar topluluğu. Eski Yunan […]
  • Ardı sıra Arkasından, arkası sıra, ardından anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Acı badem Gülgillerden, dikenli veya dikensiz, meyvelerinin kabukları […]
  • Hazzetmek Hazzetmek kelimesi hoşlanmak anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın