Yerini beklemek

Mevkisini muhafaza etmek anlamında kullanılır. Bu kelime genellikle yerinibeklemek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yerini beklemek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yerinibeklemek (Yanlış kullanım)

yerini beklemek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yerini bekleme konusunda istikrarlı bir insandı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Medeni hâl Evli olup olmama durumu anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Bilmem ki Olaya ait bir bilgi sahibi olmadığını söylemenin kısa yoludur. […]
  • Soy sop Bütün hısım akrabalar, soydan olan herkes anlamına gelir. […]
  • Tarla Faresi Sıçangillerden, 10 santimetre uzunluğunda, toprağı oyup yuva […]
  • Alışılagelme Alışılagelmek işi anlamına gelir. Bu kelime genellikle alışıla […]
  • Hoşnut Bir davranış, bir durum veya bir kimseden memnun olan, […]

Yorum yapın