Yerküre

Üstünde yaşadığımız gök cismi, yer, yer yuvarı, yer yuvarlağı anlamına gelir. Bu kelime genellikle yer küre şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı  yerküre şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yer küre (Yanlış kullanım)

yerküre ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yerküre’ye ait bilgilerin çoğu, sismik dalgaların incelenmesi sayesinde elde ediliyor.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Otorite Yaptırma, yasak etme, emretme, itaat ettirme hakkı veya gücü, […]
  • Kondisyon Kondisyon, bir sporcunun hem fiziksel hem de ruhsal açıdan […]
  • Karar vermek Bir konuyu, bir sorunu karara bağlamak, kararlaştırmak anlamına […]
  • Kentilyon Katrilyon kere bin anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Oldukça Oldukça kelimesi (oldu'kça) olabildiğince anlamına […]
  • Kovmak Kovalamak, sert veya küçük düşürücü sözlerle gitmesini […]

Yorum yapın