Yeter Sayı

-r / -ar / -er, -maz / -mez ve -an / -en sıfat-fiil ekleriyle kurulan sıfat tam­laması yapısındaki birleşik kelimeler ayrı yazılır. Bu kelime genellikle yetersayı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı  yeter sayı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yetersayı (Yanlış kullanım)

yeter sayı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Projenin kabulü için gerekli yeter sayı sağlanamadı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Asya Yakası Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, […]
  • Marmara Üniversitesini Kurum, kuruluş, kurul ve işyeri adlarına gelen ekler kesmeyle […]
  • Fiili bozuk Ahlakça düşük (kimse) anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Babında Babında kelimesi maksadıyla, hususunda konusunda anlamına […]
  • Çok merkezli Birden fazla merkezden yönetilen anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Birader Türkçe'ye Farsça dilinden geçen ve günlük konuşmalarda da […]

Yorum yapın