Yetişedurmak

-edurmak, -ekalmak, -egelmek” eylemleri getirilerek yapılır. Eylemin gerçekleşmesindeki sürekliliği ifade ederler. Birleşik yazılırlar. Bu kelime genellikle yetişe durmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yetişedurmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yetişe durmak (Yanlış kullanım)

yetişedurmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sen abine yetişedur, ben arayıp seni beklemesini söyleyeceğim.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Fransızlar Fransa’da yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan kimse […]
  • Ham madde Genellikle doğadan elde edilen ve sanayide işlenen, bir ürün, […]
  • Coğrafya Coğrafya kelimesi, yeryüzünü fiziksel, ekonomik, beşerî, […]
  • Sürüm Bir ürünün, bir ticaret malının satılır, istenir olma […]
  • Çizelge Çizgilerle bölümlere ayrılmış kâğıt, cetvel, kadro, kademe, […]
  • Unvan Unvan, bir kimsenin işi, mesleği ya da toplum içindeki […]

Yorum yapın