Yetürmek

Ulaştırmak, eriştirmek, iblağ etmek, vasıl etmek, yetiştirmek, büyütüp yetiştirmek, idare etmek anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle Yetümek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Yetürmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Yetümek (Yanlış kullanım)

Yetürmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Elindeki parayı ay sonuna kadar yetürmek zorunda.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Müzikseverlik Müziksever olma durumu anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Arz ederim Devlet dairelerinde gerçekleştirilen resmî yazışmaların veya […]
  • İtaat Eskimiş bir kelimedir. Boyun eğme, buyruğa uyma, söz dinleme […]
  • Küçük parmak Serçe parmak anlamına gelir. Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, […]
  • Nazil Olmak (gökten) inmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Özlem Özlem kelimesi bir addır. Özleme, bir kimseyi ya da şeyi bir […]

Yorum yapın