Yirmi beş

İki rakamdan oluşan bir sayıdır. 24 sayısından sonra gelir. Bu kelime genellikle Yirmibeş şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Yirmi beş şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Yirmibeş (Yanlış kullanım)

Yirmi beş ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yirmi beş yaşına gelince yurtdışına gitmeyi planlıyordu.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Segment Bir organ, yapı veya bütünün doğal veya yapay olarak […]
  • Kalorifer Merkez ve depo durumunda bulunan bir kazandan çıkan sıcak su, […]
  • Varlığa Var olma, evrende ya da düşüncede yer alma durumu, varoluş […]
  • 2011’de Belirtilen tarihte anlamına gelir. Bu kelime genellikle 2011 […]
  • Ayak diremek Bir düşünceyi, bir davranışı sonuna kadar sürdürmek, kendi […]
  • Göz atmak Üzerinde uzun boylu durmayıp şöyle bir bakıvermek, şöyle bir […]

Yorum yapın