Yok etmek

(ya da eylemek) ortadan kaldırmak, varlığına son vermek anlamına gelir. Bu kelime genellikle yoketmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yok etmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yoketmek (Yanlış kullanım)

yok etmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Kurtulmak için ya yok olmalı ya yok etmeli.” -A. İlhan


Diğer Doğru Yazımlar

  • Herze yemek Yersiz söz söylemek. Gereksiz davranışta bulunmak anlamına […]
  • Üst üste Birbiri ardı sıra, birbirini izleyerek, birbirinin üstüne […]
  • Orta çağ Orta çağ kelimesi bir özel isimdir. Tarihi bir dönemi belirtmek […]
  • Diyarbakırım Çikolatası olan anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Küfretmek Küfretmek kelimesi sövmek anlamında kullanılmaktadır. […]
  • Karatavuk Karatavukgillerden, tüyleri kara, meyve ve böceklerle beslenen […]

Yorum yapın