Yok olmak

Varlığı sona ermek, ortalıktan kalkmak, yitip gitmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle yokolmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yok olmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yokolmak (Yanlış kullanım)

yok olmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ortadan yok oldu.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Perspektif Görünge, bakış açısı, nesneleri bir yüzey üzerine görüldükleri […]
  • Hüsnükuruntu Herhangi bir durumu safça kendinden yana iyiye yorma anlamına […]
  • Denizlimizin Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme […]
  • Ön gösterim Bir temsilin ilk oynanışı veya bir filmin ilk gösterimi, gala […]
  • Psikiyatrist Psikiyatr anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Eski Çağ’ın Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu […]

Yorum yapın