Yoksul

Geçinmekte çok sıkıntı çeken (kimse, toplum, ülke), parasız, yoksuz, varlıksız, variyetsiz, fakir, fukara, zengin, varsıl karşıtı, istenilen nitelikte ve özellikte olmayan, yetersiz anlamına gelir. Bu kelime genellikle yoksun şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yoksul şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yoksun (Yanlış kullanım)

yoksul ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Yazılarını okudum, sözlerini dinledim, bilgice onu biraz yoksul buldum.” – Memduh Şevket Esendal


Diğer Doğru Yazımlar

  • Altın çağ Bir şey veya bir kimse için en verimli, en başarılı dönem. Bir […]
  • Atatürk’üm Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme […]
  • Yavaşça Oldukça yavaş bir biçimde, usulca anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Kanun Dışı Dış, iç, sıra sözleriyle oluşturulan bir­leşik kelime ve […]
  • Istırap Üzünç, üzüntü, sıkıntı, keder anlamlarına […]
  • Mevta Mevta, insanlar için kullanılan bir kelimedir. Ölü anlamına […]

Yorum yapın