Yol açmak

Yol yapmak, kapanmış olan yolu geçilir duruma getirmek anlamında kullanılan bu kelime, bazen kalabalık bir yerde genellikle saygıdeğer bir kişinin geçmesi için insanları kenara çekip yol vermek olarak da kullanılabilir. Mecazi olarak ise bir olayın sebebi olmak ve davranışlarıyla başkalarına örnek olmak anlamında da kullanılır.  Bitişik yazılarak hatalı yazılır. Bu kelime genellikle yolaçmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yol açmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yolaçmak (Yanlış kullanım)

yol açmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Seniha’nın bu hareketi türlü türlü tefsirlere yol açtı.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ayasofya kilisesine Kurum, kuruluş, kurul ve işyeri adlarına gelen ekler kesmeyle […]
  • Îtibaren –den başlayarak, –den beri, –den sonra, –den öte anlamlarına […]
  • Pekâlâ Benzerlerinden aşağı olmayan. "Dediğin gibi olsun, öyle kabul […]
  • Denizaltı Denizin altında yapılan, dalgalara açık olan (yer), deniz […]
  • Her birine Ayrı ayrı hepsine anlamına gelir. Ayrı yazılır. Bu kelime […]
  • Cumhuriyet Ulusun, egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli […]

Yorum yapın