Yön vermek

Yön vermek kelimesi (bir şeye) yeni bir düzen, yeni bir doğrultu, yeni bir biçim vermek anlamına gelir. Bu kelime genellikle yönvermek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yön vermek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yönvermek (Yanlış kullanım)

yön vermek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“İşe, bu gerçeğe göre yön vermek gerekirdi”


Diğer Doğru Yazımlar

  • Açık öğretim Açık öğretim, alışılmış, örgün ve geleneksel eğitim tarzından […]
  • Yedişer yedişer Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir: 2’şer […]
  • Kredi Borç ödemede güvenilir olma durumu. Ödünç alınan veya verilen […]
  • Almanya’dan Bahsi geçen ülkeden olan, oraya ait olan anlamında kullanılır. […]
  • Karagözlük Güldürüp eğlendirecek davranış anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Zürefa Zürefa kelimesi isimdir. Kibarlar, nazikler anlamına gelir. Bu […]

Yorum yapın