Yukarı Ayrancı

Yer adlarında kullanılan batı, doğu, güney, kuzey, güneybatı, güneydoğu, kuzeybatı, kuzeydoğu, aşağı, yukarı, orta, iç, yakın, uzak kelimeleri ayrı yazılır.  Bu kelime genellikle Yukarıayrancı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Yukarı Ayrancı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Yukarıayrancı (Yanlış kullanım)

Yukarı Ayrancı✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yukarı Ayrancı‘da ev arıyorum.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Anlamazlık Bir şeyi anlamamış, kavrayamamış gibi davranma […]
  • Anlamışçasına "-casına/-cesine" kalıplaşmış bir ektir ve eklendiği sözcüğe […]
  • Bedbin Kötümser anlamına gelir. Bu kelime genellikle betbin şeklinde […]
  • Öngörmek İleride olması gerekeni göstermek, önceden kararlaştırmak, […]
  • Otuz dokuz 38 ve 40 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle […]
  • Musiki Müzik anlamına gelir. Bu kelime genellikle müsiki şeklinde […]

Yorum yapın